άλμα για το Δήμο Νάουσας

Βίντεο teaser πρώτης εκδήλωσης 4/1/2023 – Άλμα για το Δήμο Νάουσας

Μία σύντομη ματιά της εκδήλωσής μας – στη συνέχεια θα αρχίσουν να ανεβαίνουν με τη σειρά όλες οι τοποθετήσεις των ομιλητών και σταδιακά να τίθενται οι προτάσεις σε διαβούλευση.

Video by Moments of life Photography and Cinematography

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα – Πρόγραμμα
Αρχές
Ποιος είναι ο Γρηγόρης

Υποψήφιοι
Βιογραφικά
Ομάδα στήριξης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης