άλμα για το Δήμο Νάουσας

Το Άλμα στις δημαιρεσίες του Δημοτικού Συμβουλίου – Δηλώσεις

Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα διαδικαστικά που προβλέπονται από το νόμο, ήτοι εκλογή Προεδρείου και μελών της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία είναι ένας νέος θεσμός σε αντικατάσταση κατά συγχώνευση της πρώην Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δυστυχώς δεν υπήρχε δυνατότητα εκλογής συμβούλου από το Άλμα στη Δημοτική Επιτροπή λόγω του εκ του νόμου προβλεπόμενου αριθμού συμβούλων και τρόπου διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.

Ωστόσο με παρέμβαση του επικεφαλής Γρηγόρη Μαρκοβίτη, ζητήσαμε να συμμετέχουμε με έναν σύμβουλο στη Δημοτική Επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, γιατί πρόκειται για μια ιδιαίτερα ουσιαστική επιτροπή.

Ο Γρηγόρης; Μαρκοβίτης δήλωσε ότι, όπως προεκλογικά είχαμε υποσχεθεί, το Άλμα θα συμβάλει θετικά σε κάθε πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής που θα συντελεί στην βελτίωση της καθημερινότητας στο Δήμο μας και ότι οι εκπρόσωποί του θα παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις των οργάνων, Δ.Σ., Τοπικών Συμβουλίων και Δημοτικής Επιτροπής, ακόμα και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σαν Άλμα θα πρέπει να επικροτήσουμε τη δήλωση του Προέδρου του ΔΣ ότι οι συνεδριάσεις τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και της Δημοτικής Επιτροπής, θα γίνονται ανοικτά και θα μπορούν να συμμετέχουν και πολίτες.

Τέλος, σημειώνουμε ότι εκλέχθηκε Γραμματέας του Δ.Σ. ο Μάνος Αμανατίδης, ενώ στη Δημοτική Επιτροπή αναπληρωματικά μέλη ο Άρης Τόσιος και ο Μάνος Αμανατίδης, ενώ ο Άρης Τόσιος θα παρίσταται στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ευχάριστο το γεγονός ότι το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φιλικό και ήρεμο και ενθαρρύνουμε τη διατήρησή του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα – Πρόγραμμα
Αρχές
Ποιος είναι ο Γρηγόρης

Υποψήφιοι
Βιογραφικά
Ομάδα στήριξης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης