άλμα για το Δήμο Νάουσας

Τι σημαίνει τελικά πρόγραμμα και τι γίνεται στην πράξη;

Οδεύοντας προς τις δημοτικές εκλογές όλο και περισσότεροι συνδημότες μας εκδηλώνουν την απογοήτευση και τον αποτροπιασμό τους τόσο για όσους αντιμάχονται με τσακωμούς και ύβρεις, όσο και με τις ξαφνικές και παράταιρες λυκοφιλίες.

Ταυτόχρονα υπάρχει αλλεργία κάποιων στην συναίνεση για αποδοτικό και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Έχουν αναγάγει την επικοινωνία ως πρώτιστο μέλημά τους και αρέσκονται να διατυπώνουν γενικευμένες θέσεις αντί ολοκληρωμένου και κοστολογημένου προγράμματος – πράγμα το οποίο θα ήταν σαφώς ‘ευκολότερο’ για ανθρώπους που είναι ήδη τυπικά μέσα στα πράγματα.

Προφανώς τα μεγαλεπήβολα και ανεδαφικά που ακούγονται προεκλογικά έχουν κάνει τον κόσμο καχύποπτο και την ενασχόληση με τα κοινά αποκρουστική ασφαλώς σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες που αποθαρρύνουν πλήρως τη συνδιαμόρφωση.

Για την πρωτοβουλία Άλμα για το Δήμο Νάουσας η έννοια ενός προγράμματος με την πλήρη ουσία της λέξης αποτελεί κύριο πυρήνα των συναντήσεών μας. Και αυτό διότι αντιλαμβανόμαστε κάποιες πτυχές πιο τεχνικές για να είναι ένα πρόγραμμα επιτυχές, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα. Με βάση αυτές τις σκέψεις κινούμαστε άλλωστε και στη διαμόρφωση του προτεινόμενου δικού μας.

Συνδυαστικά λοιπόν, για να είναι ένα πρόγραμμα πειστικό και να γοητεύσει τους πολίτες πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

1.Την υφιστάμενη κατάσταση του δικού μας Δήμου και τις σχέσεις του με το γενικότερο περιβάλλον.

2. Τις προτεραιότητες του Δήμου σαν οντότητα και το κόστος κάλυψής τους.

3.Την εκτίμηση της επιχειρησιακής ικανότητας του προσωπικού του Δήμου που θα κληθεί να τις υλοποιήσει.

4. Τις προτεραιότητες των δημοτών συνολικά και μακροπρόθεσμα ώστε οι δέουσες ενέργειες να κάνουν την επιθυμητή αλλαγή.

5. Την απαραίτητη προσοχή ενσωμάτωσης εγχειρημάτων που εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες των δημοτών, αλλά κι εκείνων των δευτερευόντων εγχειρημάτων που ταυτόχρονα αποπνέουν συμπερίληψη και είναι ελκυστικά για τη συμμετοχή του δημότη.

6. Την αρμοδιότητα της διοίκησης για ισομερή κάλυψη των αναγκών του συνόλου του Δήμου και την ουσιαστική προτεραιοποίηση τους ανάμεσα σε διλήμματα κατανομής κονδυλίων.

Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που μέχρι σήμερα υποτιμάται. Είναι απαραίτητη η αρμονική συνεργασία μεταξύ αιρετών και διοικητικών προϊσταμένων. Δεν μπορούν να υλοποιηθούν οι πολιτικές επιλογές, αν προσωπικές φιλοδοξίες αιρετών δεν αφήνουν περιθώρια δράσης και καταπνίγουν τους καθ’ ύλην και με επιστημονική γνώση αρμόδιους. Αυτοί είναι που θα διακριβώσουν την ύπαρξη και κατανομή πόρων για την τεχνική υλοποίηση του προγράμματος, την άντληση και ένταξη σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Απαραίτητη λοιπόν η συνεργασία αλλά και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού.

Πολιτικές προσωπικές που δεν λαμβάνουν υπόψη τις διοικητικές δυνατότητες, αλλά στηρίζονται σε γενικόλογες διακηρύξεις χωρίς να εξειδικεύουν συγκεκριμένους στόχους, τον τρόπο και τους φορείς υλοποίησής, είναι καταδικασμένες σε αποτυχία και δυστυχώς αποθαρρύνουν τη συμμετοχή του κόσμου από τα κοινά – ακόμη και το ίδιο το ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα – Πρόγραμμα
Αρχές
Ποιος είναι ο Γρηγόρης

Υποψήφιοι
Βιογραφικά
Ομάδα στήριξης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης