άλμα για το Δήμο Νάουσας

Πρόταση: Οργανόγραμμα Διοίκησης για το Δήμο Νάουσας

ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΜΑ

Δεν είναι τυχαίο που στο Άλμα για το Δήμο Νάουσας μαζευτήκαμε τόσοι πολλοί και αξιόλογοι συνδημότες. Ούτε είναι τυχαίο ότι όλοι έχουμε πετυχημένες επαγγελματικές διαδρομές και αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη για τον τόπο μας και η διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς σ’ αυτόν για να τον ανατάξουμε.

Και επειδή το εκλογικό σύστημα δεν επιτρέπει την εκλογή όλων όσων συμμετέχουμε στις διαδικασίες, αλλά, κυρίως, επειδή ο τόπος μας έχει όλους ανάγκη σ’ αυτήν την κρίσιμη καμπή και στην προσπάθεια ανάκαμψης, παρουσιάζουμε σήμερα μια νέα Διοικητική μορφή για το Δήμο Νάουσας. Απαραίτητη διευκρίνιση ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι αντιμισθίες (αργομισθίες για ορισμένους μέχρι σήμερα), αλλά η αποτελεσματική, χρηστή και σύγχρονη Διοίκηση του Δήμου.

Έτσι, λοιπόν, προτιθέμεθα :

1.- Να εγκαθιδρύσουμε τον θεσμό του Αντιδημάρχου Ειρηνούπολης και Αντιδημάρχου Ανθεμίων, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Οι Αντιδήμαρχοι αυτοί θα βρίσκονται σε μόνιμη βάση στις έδρες των Δημοτικών τους Ενοτήτων και από εκεί θα ασκούν διοίκηση και σ’ αυτούς θα απευθύνονται καθημερινά οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.-

2.- Οι Αντιδήμαρχοι, όπως και κάθε Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας, θα συνεπικουρούνται από ένα (1) εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο και από δύο (2) μη εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους των δημοτικών τους ενοτήτων, καθώς και από τους τοπικούς συμβούλους (εκλεγμένους και μη).- Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, πλην του προέδρου της κάθε κοινότητας, ρόλο επιβλέποντα θα έχει ένας δημοτικός σύμβουλος και θα είναι επιφορτισμένος με μία ή περισσότερες κοινότητες. Χωροταξικά, έχουμε έναν δημοτικό σύμβουλο για κάθε μια από τις παρακάτω Κοινότητες : Κοπανό, Επισκοπή, Λευκάδια, Μονόσπιτα, Χαρίεσσα, συνολικά 5 δημοτικοί σύμβουλοι. Ένας για την κοινότητα Στενήμαχου, ένας για Αγγελοχώρι/Πολυπλάτανο, ένας για Άνω Ζερβοχώρι/Κάτω Ζερβοχώρι/Αρχάγγελο . ένας για την κοινότητα Αρκοχωρίου. ένας για Μαρίνα/Ροδοχώρι/Γιαννακοχώρι και Μεταμόρφωση. Δηλαδή, συνολικά 10 δημοτικοί σύμβουλοι.

Ο σύμβουλος που θα είναι επιφορτισμένος για την Κοινότητα θα λειτουργεί ως επιβλέπων του έργου του Αντιδημάρχου και θα είναι επιφορτισμένος με τα αναπτυξιακά θέματα της κοινότητας και όχι τόσο με την καθημερινότητα.-

3.- Ίδρυση και θέσπιση ενός ανεξάρτητου ταμείου– προϋπολογισμού για τις κοινότητες. Θα πρέπει οι κοινότητες να λαμβάνουν σε έργα το μερίδιο που τους αναλογεί, όχι μόνο αναλογικά με τον πληθυσμό τους, αλλά και αναλογικά με την έκταση τους.-

4.- Στα πλαίσια της ψηφιακής αναβάθμισης προβλέπουμε την δημιουργία ενός διαδραστικού site-εφαρμογής, όπου οι πρόεδροι των κοινοτήτων θα είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν τα προβλήματα της κάθε κοινότητας, που αυτοί θεωρούν ότι χρήζουν επίλυσης, αλλά και τα προβλήματα που οι κάτοικοι των κοινοτήτων θεωρούν ότι χρήζουν επίλυσης. Εκεί θα φαίνεται πότε αναρτήθηκε το πρόβλημα και πόσο καιρό μένει άλυτο, επίσης, θα φαίνεται σε ποιες κοινότητες γίνονται έργα, ώστε να γνωρίζουν οι κάτοικοι όλων των κοινοτήτων ότι στην κοινότητα τους γίνεται το έργο που τους αναλογεί και δεν είναι η μία κοινότητα ευνοημένη εις βάρος άλλης.-

5.- Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνονται πάντα στις αίθουσες συνεδριάσεων (με φυσική παρουσία) και εκ περιτροπής μία στη Νάουσα, μία στα Ανθέμια και μία στην Ειρηνούπολη κ.ο.κ.

6.- Οι συνεδριάσεις θα είναι ανοικτές για το κοινό και η τηλεδιάσκεψη θα γίνεται μόνο όταν το επιβάλλουν λόγοι ανωτέρας βίας, ενώ οι πολίτες θα έχουν κάθε δικαίωμα όχι μόνο να παρακολουθούν, αλλά και να τοποθετούνται ή να ερωτούν χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς.-

7.- Θα εφαρμοστεί άμεσα ο αμεσοδημοκρατικός θεσμός του (άτυπου) δημοψηφίσματος στις γειτονιές – τοπικές κοινότητες, έτσι ώστε οι κάτοικοι κάθε γειτονιάς – κοινότητας να μπορούν να ψηφίσουν και να ιεραρχήσουν τα έργα που επιθυμούν να γίνουν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιηθούν όλοι οι αδιάφοροι ή απελπισμένοι συντοπίτες μας γιατί θα καταλάβουν ότι η γνώμη τους μετράει και πως μπορούν πλέον να καθορίσουν αυτοί τις τύχες τους.-

8.- Κάθε κοινότητα θα έχει ένα οπωσδήποτε υπάλληλο που θα μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την κοινότητά του και μόνο αυτή, έτσι ώστε ο Πρόεδρός της να μην είναι αναγκασμένος να τρέχει για το παραμικρό, ξοδεύοντας πολλές φορές εξ ιδίων γιατί νιώθει την υποχρέωση απέναντι στους συγχωριανούς του.

9.- Κάθε Δημοτική Ενότητα θα έχει τον δικό της μικρό «στόλο» μηχανημάτων, έτσι ώστε να αυτοεξυπηρετείται και να μην είναι αναγκασμένη να περιμένει πότε αυτά (μηχανήματα) θα αποδεσμευτούν από κάποια άλλη Ενότητα. Μηχανήματα που είναι απαραίτητα για τις κοινότητες, πχ χορτοκοπής, βελτίωσης αγροτικών δρόμων κλπ, τα οποία θα βρίσκονται μόνιμα υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας και καθημερινά θα εργάζονται στις κοινότητες σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα σχηματίζει ο Αντιδήμαρχος σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων.-

10.- Ένα καίριο ζήτημα είναι αυτό του εθελοντισμού. Στις κοινότητες παρατηρείται έντονα η θέληση των κατοίκων να προσφέρουν εθελοντικά στον καλλωπισμό και γενικότερα στις εργασίες της γειτονιάς τους. Οφείλει ο Δήμος να οργανώσει τις εθελοντικές ομάδες, να τους δώσει νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να τηρούνται οι συνθήκες ασφαλείας κατά τις εργασίες, να μην υπάρχουν θέματα ευθυνών σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επίσης να προβλέπεται ένα μικρό κονδύλι από τον προϋπολογισμό του Δήμου για την οργάνωση τους.-

Και όλα αυτά, ενδεικτικά αναφερόμενα, σίγουρα επιδέχονται περαιτέρω βελτίωσης, εντάσσονται, όμως, πάντοτε στο πνεύμα που εξαρχής διακατέχει την πρωτοβουλία μας ότι δεν υπάρχει για μας διαχωρισμός Νάουσας και κοινοτήτων, αλλά είμαστε πλέον ένα ενιαίο οικιστικό σύνολο, μια πόλη – ένας Δήμος, που μας ενώνουν, αντί για πολυκατοικίες όπως στις μεγαλουπόλεις, όμορφοι κήποι, περιποιημένα αγροκτήματα, πλούσια φυσική βλάστηση και ομορφιά.

Είμαστε όλοι κάτοικοι αυτού του Δήμου και μόνο έτσι ενωμένοι, μονιασμένοι και αγαπημένοι μπορούμε να προχωρήσουμε στις επόμενες δεκαετίες, μετατρέποντας το Δήμο μας σε σημείο Πανελλαδικής (και όχι μόνο) αναφοράς.-

Ένα ακόμη Άλμα για τον Δήμο Νάουσας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα – Πρόγραμμα
Αρχές
Ποιος είναι ο Γρηγόρης

Υποψήφιοι
Βιογραφικά
Ομάδα στήριξης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης