άλμα για το Δήμο Νάουσας

Πρόταση: Πώς οι συναντήσεις μας με τους πολιτιστικούς μας συλλόγους αποκτούν ουσία

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές και συνεχίζονται οι επαφές εκπροσώπων του Άλματος με τις διοικήσεις των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας. Ήδη πριν συναντήσουμε όλους μας τους συλλόγους δεν μπορούμε παρά να μην αναδείξουμε κάποια συμπεράσματά μας που προκύπτουν από τη δική τους δραστηριότητα και εύλογα αιτήματα. Συνοπτικά παραθέτουμε:

*

1. Δημιουργία ενός Δημοτικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού, που θα οργανώνει, θα συντονίζει και θα διευθύνει όλες τις πολιτιστικές δράσεις σε ετήσια βάση, χωρίς να θίγεται η αυτονομία του καθενός σωματείου. Στο όργανο αυτό θα υπάρχουν εκπρόσωποι των ενεργών σωματείων. Ο οργανισμός αυτός θα αναζητεί χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκά προγράμματα και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία (ιδρύματα κλπ).

*

2. Ο Δήμος θα είναι μπροστάρης στην διαφύλαξη της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς και εν συνεχεία στην εξωστρέφεια των δράσεων, την επικοινωνία, την εύρεση χορηγιών, χρηματοδοτικών εργαλείων, προγραμμάτων κλπ, ενώ ο κάθε σύλλογος θα είναι ο αρμόδιος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την διαχείρισή τους.

*

3. Η αναγκαιότητα για κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εκδηλώσεων, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, έτσι ώστε να γίνονται αυτές θεσμός και να καθιερωθούν στη συνείδηση τόσο των δημοτών μας, όσο και των επισκεπτών μας.

*

4. Εξεύρεση ενός παλαιού εργοστασίου και δημιουργία σ’ αυτό ενός επισκέψιμου πολιτιστικού χώρου – μουσείου, όπου το κάθε σωματείο θα εκθέτει τα κειμηλια του και όπου θα υπάρχει ένας χώρος για πρόβες και ένα μικρό κυλικείο.

*

5. Επεξεργασία με τους Πολιτιστικούς μας Συλλόγους των δράσεων της εκστρατείας «ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ», έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της το συντομότερο δυνατόν.

*

6. Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Μαθητικής Εστίας, κατασκηνώσεων Αγίας Τριάδας κλπ, έτσι ώστε να είναι η δυνατή η φιλοξενία συγκροτημάτων κ.α. στις περιπτώσεις διενέργειας φεστιβάλ και λοιπών δράσεων.

*

7. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι φορείς πολιτισμού του Δήμου μας θα τυγχάνουν αντιμετώπισης με βάση τις δραστηριότητες, το έργο τους και την εν γένει προσφορά τους και όχι μόνο με κριτήριο το ότι υπάρχουν τυπικά και δεν έχουν διαλυθεί.

*

Όλα τα παραπάνω είναι η αρχική «μαγιά» από πλευράς άλματος και οι ζυμώσεις γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και με μεμονωμένους συνδημότες που συμπαρατάσσονται στην πρωτοβουλία μας, έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Έπεται συνέχεια, λοιπόν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα – Πρόγραμμα
Αρχές
Ποιος είναι ο Γρηγόρης

Υποψήφιοι
Βιογραφικά
Ομάδα στήριξης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης