άλμα για το Δήμο Νάουσας

Οι τοπικοί σύμβουλοι που εκλέγει το Άλμα για το Δήμο Νάουσας

Την παρουσίαση των δημοτικών συμβούλων του Άλματος ακολουθεί και η παρουσίαση των εκλεγμένων συμβούλων μας στις δημοτικές κοινότητες (τοπικά συμβούλια).

Ακολουθώντας τη σειρά στη φωτογραφία

– στη ΔΚ Γιαννακοχωρίου εκλέχθηκε Πρόεδρος ο Σάββας Τσεχελίδης

στη ΔΚ Μονοσπίτων εκλέχθηκε Σύμβουλος ο Νίκος Λουμπουρδής

– στη ΔΚ Ροδοχωρίου εκλέχθηκε Σύμβουλος ο Γιώργος Πουλτίδης

– στη ΔΚ Νάουσας εκλέγονται Σύμβουλοι οι Θωμαή Λεφούση και Διονύσης Μπεσλίκας

– στη ΔΚ Πολυπλατάνου εκλέγεται Σύμβουλος ο Φώτης Δουλγερίδης

Ευχόμαστε σε όλους καλή και δημιουργική θητεία!

Το Άλμα έπειτα από σχετική πρόταση στο ΔΣ προθυμοποιείται να δηλώνει το παρών ως παρατηρητής και στα τοπικά συμβούλια που δεν εκλέχθηκε σύμβουλός μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα – Πρόγραμμα
Αρχές
Ποιος είναι ο Γρηγόρης

Υποψήφιοι
Βιογραφικά
Ομάδα στήριξης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης