άλμα για το Δήμο Νάουσας

«Χτυπάμε το καμπανάκι» για τα 3-5 Πηγάδια

Η 2η ερώτηση προς της Δημοτική Αρχή, στην ίδια συνεδρίαση της 15/1/2024, ήταν σχετικά με την σύμβαση των 3-5 Πηγαδιών και είχε ως εξής:

«Αληθεύει ότι η ετήσια επιβάρυνση του Δήμου με τον ΕΝΦΙΑ για τα 3-5 Πηγάδια ανέρχεται σε 26.800€ ; Και αν ναι, με δεδομένο ότι το [ετήσιο] μίσθωμα είναι μόνο 15.000€, προτίθεσθε να εξετάσετε εκ νέου τη σύμβαση με τον μισθωτή και αν την έχετε ήδη εξετάσει ποιες οι διαπιστώσεις, θέσεις και προθέσεις σας;

Επίσης, παρακαλώ να μου χορηγήσετε φωτοτυπημένο αντίγραφο αυτής με τις υπογραφές των συμβαλλομένων μερών.

Περαιτέρω, τι προτίθεσθε να πράξετε αναφορικά με τα προγράμματα που τρέχουν και πρόκειται να «τρέξουν» και τα οποία δρομολογούνται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούν σε χιονοδρομικά κέντρα και ορεινά καταφύγια, με τον συνολικό τους προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 200 εκατ. Ευρώ και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και NextGeneration EU;

Προσοχή: Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι €53.692.000,00, Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 25/10/2023 και Λήξη Υποβολής Αιτήσεων : 31/03/2024.

Υπάρχουν κάποιες ώριμες μελέτες ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής και ένταξης στα προγράμματα από αυτές που ανέφερε ότι έκανε η προηγούμενη διοίκηση για τα περιβόητα 10,7 εκ. Ευρώ ;»

Η ερώτηση αυτή προκάλεσε συζήτηση, η οποία, δυστυχώς, περιορίστηκε αφενός μεν από την πλευρά του ΕΝΑ ΜΑΖΙ ότι «όλα έγιναν καλώς» και αφετέρου από τον Δήμαρχο ότι πρόκειται για «σύμβαση περιπτέρου». Και ότι, εντελώς αόριστα, ο μισθωτής έκανε κάποιες ενέργειες για ένταξη σε προγράμματα. Όπως, όμως, φαίνεται από το παραπάνω κείμενο που δόθηκε γραπτό στο Προεδρείο, άλλο ήταν το πνεύμα και το περιεχόμενο της ερώτησης, η οποία έμεινε και αυτή αναπάντητη.

Όπως, όμως, έχουμε επανειλημμένα τονίσει, οι δικές μας παρεμβάσεις θα στοχεύουν πάντα στην βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και θα αποβλέπουν στο γενικότερο συμφέρον, πάντα μέσα σε κλίμα συνεννόησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα – Πρόγραμμα
Αρχές
Ποιος είναι ο Γρηγόρης

Υποψήφιοι
Βιογραφικά
Ομάδα στήριξης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης