άλμα για το Δήμο Νάουσας

1η εκδήλωση άλμα 4/1 – Ζωντάνια νεανικού πληθυσμού-Πρόταση Σχολή Δενδροκομίας/Αμπελουργίας- Β. Μίλης

Ο Βαγγέλης είναι γεωπόνος, κατάγεται από τα Μονόσπιτα. Μέσα από την τοποθέτηση του, προτείνει την ίδρυση και δημιουργία μιας σχολής Δενδροκομίας – Αμπελουργίας επιπέδου Ι.Ε.Κ. που θα μπορούσε να ωφελήσει τον Δήμο μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα – Πρόγραμμα
Αρχές
Ποιος είναι ο Γρηγόρης

Υποψήφιοι
Βιογραφικά
Ομάδα στήριξης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης