άλμα για το Δήμο Νάουσας

Εκδήλωση 4/1 – «Εξωστρέφεια στον πολιτισμό» – Χρήστος Τσίτσης

Ο Χρήστος είναι δάσκαλος και κάνει λόγο για την πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου μας ως ανοιχτός πόλος έλξης και βελτίωσης της καθημερινότητας. Επίσης μεταξύ άλλων κάνει λόγο για τις ανεπάρκειες του δημοτικού πάρκου Νάουσας, του άλσους Αγίου Νικολάου, της μη σωστής προώθησης των μουσείων της πόλης κ.ο.κ
Στόχος είναι να δημιουργηθούν θεσμοί που θα μείνουν για χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Ταυτότητα – Πρόγραμμα
Αρχές
Ποιος είναι ο Γρηγόρης

Υποψήφιοι
Βιογραφικά
Ομάδα στήριξης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης

Αλμα

Ταυτότητα
Αρχές
Γρηγόρης